Logo

Challenge 3D printen

VitaValley is bezig met het organiseren van een challenge voor ‘3D printen in de zorg’ vanuit het ICT Doorbraakproject MKB1, die plaats gaat vinden in de zomer van dit jaar. Wij dagen ondernemers in de zorg, bouw en maakindustrie uit om met het beste idee te komen voor toepassing van 3D-technologie in de zorg.

In deze fase zoekt VitaValley partners die met ons deze challenge helpen realiseren. Hierbij zoeken zij nadrukkelijk niet alleen partners die het initiatief financieel willen ondersteunen, maar ook partners die daarnaast inhoudelijk willen bijdragen aan de ontwikkeling of implementatie van nieuwe innovaties op het gebied van 3D printen in de zorg.

De Challenge wordt georganiseerd door o.a. VitaValley, Ministerie van Economische Zaken, TNO en Zorginnovatie.nl. Willem Vermeend zal namens het ICT doorbraakproject in de jury zitting nemen.

Folder

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>